Konsulenter GDPR

Vi sørger for, at I får udarbejdet alt lige fra privatlivspolitik, behandlingesoversigter (artikel 30-dokumenter), interne vejledninger, retningslinjer, awareness i hverdagen samt plan for håndtering af de tilbagevendende opgaver "årshjulet". 


Vi tilbyder også halvårligt/årligt GDPR audit af jeres virksomhed, hvor rapporten også  kan anvendes til løbende information af hele ledelsen. 


Vi har værktøjskassen klar med hjælpeværktøjer, som gør jeres hverdag nemmere og som reducerer de ressourcer, der skal bruges til at være compliant.


Vi sætter god service i højsæde og kan guide, vejlede og servicere din virksomhed inden for alle aspekter af GDPR.


Vi forstår, hvor kostbar din tid er -  hvorfor vi aftaler tidsforløb og opgaver inden vi starter op, så opgaverne løses hurtigt og præcist

Moduler:


 • Grundpakke med privatlivspolitik og art. 30 oversigt
 • Awarenessmaterialer og kurser både til medarbejdere, ledelse og kunder
 • Audit inkl. rapport
 • Beredskabsplan ved databrud
 • Code of Conduct
 • Databehandlere - herunder aftaler og kontrol
 • Registreredes rettigheder
 • Risikovurderinger og DPIA både for databehandlere og systemer
 • Samtykkeerklæringer med vejledning
 • Skabeloner til besvarelse af henv. som f.eks indsigtbegæring/sletning
 • Sletteprocedurer - både for strukturerede og ustrukturede data
 • Systemoversigt
 • Tekniske og organisatoriske tiltag
 • Årshjul
Persondata-
forordningen GDPR

Vi kan hjælpe med fuld eller delvis GDPR-implementering i jeres virksomhed, så I bliver 100% GDPR-kompatible og compliant.

Vi leverer opgaven i en praktisk implementerbar udgave og sørger samtidig for, at din virksomhed efterfølgende selv kan drifte, auditere samt implementere yderligere opgaver på GDPR området.

Vi leverer en fuld gennemsigtig tidsplan og prisstruktur. I betaler således kun for de elementer som netop jeres virksomhed har brug for.


Vi kan selvfølgelig også være behjælpelig med enkelte dele, hvad enten det omhandler dokumentation, audit, beredskabsplan, årshjul eller lign.


Vi hjælper også gerne med årligt awareness og audit

Behandling af ustrukturerede data


Alle kender udfordringen med for mange mails og filer på fildrevet.


Hvis hver medarbejder blot bruger 1 sekund pr mail eller 10

sekunder per fil/vedhæftede dokumenter, er der en god businesscase i, at dette klares maskinelt.


I vores værktøjkasse har vi et værktøj, der fuldautomatisk scanner helt ud til den enkelte medarbejder. I får et "Cockpit", der gøre det muligt for den ansvarlige at følge med i, at der hele tiden er styr på al persondata.


Værktøjet kan også meget mere end at holde styr på data - tag fat i os - så fortæller vi jer mere til inspiration.


Dokumentation og vedligehold


Vi hjælper med implementring af systemer til vedligehold/overholdelse af GDPR